Ερευνητές από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα χρησιμοποιούν το λογισμικό προσομοίωσης της ANSYS και εμπιστεύονται την τεχνική της υποστήριξη για να φέρουν σε πέρας τα πιο καινοτόμα έργα της περιοχής.

  • Center for Energy Research, Ουγγαρία
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ελλάδα
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’, Ελλάδα
  • Institute Gosa, Σερβία
  • Institute Jozef Stefan, Σλοβενία
  • Vinca Institute of Nuclear Sciences, Σερβία