Η SIMTEC οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας υποστηρίζοντας ενεργά νέους αλλά και έμπειρους επιστήμονες-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της περιοχής μας.

  • Υποστηρίζουμε τις παρακάτω Φοιτητικές Ομάδες Αγωνιστικών Μονοθεσίων:
  • Υποστηρίζουμε ενεργά την προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας για αναβάθμιση της υπολογιστικής της υποδομής. Το 2016 προσφέρθηκε για δοκιμαστική χρήση μία άδεια ANSYS High Performance Computing για προσομοίωση με 2000+ πυρήνες, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για τον υπερ-υπολογιστή ‘ΑΡΗΣ’, την πιο εξελιγμένη υπολογιστική μηχανή στην περιοχή μας. Η άδεια ANSYS HPC αξιοποιήθηκε από 25 Έλληνες ακαδημαϊκούς ερευνητές που εργάστηκαν σε 11 διαφορετικά ερευνητικά έργα σε ολόκληρη την χώρα για μία δοκιμαστική περίοδο 3 μηνών.
  • Εκπαιδεύουμε τακτικά φοιτητές στην υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) και στην ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία (FEA) με τα λογισμικά ANSYS FLUENT και MECHANICAL.
  • Προσφέρουμε θέσεις πρακτικής άσκησης μηχανικών προσομοίωσης CFD & FEA για φοιτητές στο πλαίσιο προγραμμάτων των πανεπιστημίων.