Σήμερα, πολλά προϊόντα που σχεδιάζονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και πωλούνται παγκοσμίως, αξιοποιούν το λογισμικό και τις υπηρεσίες της ANSYS που παρέχονται από τη SIMTEC. Οι πελάτες της SIMTEC καταφέρνουν χρησιμοποιώντας την προσομοίωση να βελτιστοποιήσουν την σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών, να μειώσουν σημαντικά τα κόστη, να αποφύγουν ανεπιθύμητες αστοχίες και τελικά να κατασκευάσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η SIMTEC ιδρύθηκε το 2001. Από την ίδρυση της στην Θεσσαλονίκη έως και σήμερα, είναι πρωτοπόρος στον τομέα της Υπολογιστικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης (CAE), εισάγοντας την προσομοίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω στο 2001 οι εταιρίες που χρησιμοποιούσαν εργαλεία προσομοίωσης για να υποστηρίξουν την διαδικασία σχεδίασης των προϊόντων ήταν λιγοστές. Η δημιουργία και επαλήθευση της σωστής λειτουργίας ενός εικονικού πρωτοτύπου ενός προϊόντος θεωρείτο εξωτική πολυτέλεια. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι μηχανικοί της SIMTEC πέτυχαν την μεταστροφή αυτής της θεώρησης και πλέον η προσομοίωση θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση προϊόντων, κατασκευών και διεργασιών.