Τα λογισμικά της ANSYS για ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες – HFSSMAXWELLSIWAVEICEPAKQ3D Extractor– αποτελούν το σημείο αναφοράς λογισμικών προσομοίωσης για την βιομηχανική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων όπως IoT και έξυπνες συσκευές, αυτόνομα οχήματα, καθαρή ενέργεια, κινητήρες και μετασχηματιστές.

Η ανάλυση πρωτότυπων εικονικών συστημάτων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το ANSYS SIMPLORER για την προσομοίωση και μοντελοποίηση τους. Η πλατφόρμα ANSYS Electronics Desktop επιτρέπει στους μηχανικούς να σχεδιάσουν κεραίες, ηλεκτρονικά ισχύος, ηλεκτρικές μηχανές και να προσομοιώσουν παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (RF interference), ακεραιότητα σήματος και ισχύος (signal/power integrity), ψύξη ηλεκτρονικών διατάξεων και πολλές άλλες εφαρμογές.