Η SIMTEC είναι η κορυφαία Elite πιστοποιημένη αντιπρόσωπος της ANSYS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας το πιο ολοκληρωμένο σύνολο από λογισμικά και υπηρεσίες προσομοίωσης στην περιοχή. Το λογισμικό της ANSYS συνδυάζει προσομοίωση ρευστών, στερεών, ηλεκτρονικών και multiphysics με λογισμικό σχεδίασης καλύπτοντας ένα ευρύτατο πεδίο από εφαρμογές του τομέα των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ναυπηγών, πολιτικών και χημικών μηχανικών.

Ακόμη, η SIMTEC προσφέρει λύσεις για:

  • Pre and Post Processing: ANSYS Meshing για έξυπνη και αποτελεσματική πλεγματοποίηση και EnSight για post process 3D οπτικοποίηση.
  • High Performance Computing για προσομοιώσεις σε πολλαπλούς πυρήνες και υψηλής ακρίβειας μοντέλα.
  • ANSYS Cloud. Επικεντρωθείτε στο βασικό αντικείμενο της επιχείρησής σας επιλέγοντας να προσομοιώσετε σε ένα cloud computing σύστημα.
  • Elastic LicencingΠληρωμή ανάλογα με τη χρήση για κάθε λογισμικό της ANSYS είτε τοπικά είτε στο cloud.
  • Ακαδημαϊκή χρήση.
  • Νεοφυείς επιχειρήσεις.