Οι λύσεις ANSYS FEA περιλαμβάνουν κυρίως το λογισμικό ANSYS Mechanical που τρέχει στο ANSYS Workbench, την αυτοματοποιημένη και παραμετρική πλατφόρμα προσομοίωσης που επιτρέπει τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση με βάση την αριθμητική μοντελοποίηση (simulation-driven design & optimization). Το λογισμικό  ANSYS Mechanical είναι εξοπλισμένο με ευφυή τεχνολογία πλεγματοποίησης, αυτόματη ανίχνευση επαφών και πληθώρα εργαλείων διαχείρισής τους, όπως επίσης ώριμους αλγόριθμους τοπολογικής βελτιστοποίησης (topology optimization), παρέχοντας ακρίβεια χωρίς προηγούμενο σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας και των κατηγοριών ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, από στατική δομική και δυναμική (ιδιοσυχνοτήτων, αρμονική, τυχαία, πλήρη χρονικά μεταβαλλόμενη), ως κόπωσης και αστοχίας. Επίσης το λογισμικό ANSYS LS-DYNA ανάλυσης τύπου explicit, το οποίο τρέχει στο ANSYS Workbench, αντιμετωπίζει περιπτώσεις πρόσκρουσης (impact), σύγκρουσης (crash) και παρεμφερή σύντομα και βίαια φαινόμενα.

Οι λύσεις ANSYS FEA διαθέτουν μοντέλα υλικών που εκτείνονται από τυπικά μέταλλα, ιξωδοελαστικά και υπερελαστικά υλικά σε σύνθετα υλικά (composite) και συνθήκες ρωγμάτωσης (fracture), ενώ επίσης διαθέτουν ειδικά εργαλεία για κινητική στερεών σωμάτων, υδροδυναμικών φορτίσεων (κύματα) και μοντέλα για έκρηξη, δημιουργώντας μία πλήρη εργαλειοθήκη προσομοίωσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών εφαρμογών οι οποίες χαρακτηρίζονται από σύνθετη φυσική. Οι χρήστες των λογισμικών ANSYS FEA έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν γρήγορα και εύκολα την πραγματική συμπεριφορά ενός προϊόντος κάτω από διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, έτσι ώστε να απορρίπτουν τα προβληματικά designs πολύ νωρίς στη συνολική διαδικασία παραγωγής. Έτσι, μειώνεται δραστικά ο συνολικός χρόνος από το σχεδιασμό ως την αγορά και το τελικό προϊόν ξεπερνά σημαντικά τον ανταγωνισμό.