Η SIMTEC προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), της ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) και της προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρονικών σε εταιρίες-ηγέτες της μηχανικής και του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και σε βιομηχανίες που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και πρωτοπόρες διεργασίες. Από την Σλοβενία ως την Κύπρο και από την Ελλάδα ως το Κατάρ, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν εφαρμογές στους κλάδους της γεωργίας, των οικιακών συσκευών, των κατασκευών, του αερισμού/θέρμανσης/κλιματισμού, του βιομηχανικού εξοπλισμού, των ιατρικών συσκευών, της επεξεργασίας μετάλλων και άλλων υλικών, της ενέργειας και των μεταφορών.

Are you interested in consulting services? Contact us: