Η ΣΙΜΤΕΚ συμμετέχει στο έργο ClEver Balloon. Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός νέου επικαλυμμένου με φάρμακο ενδοαγγειακού καθετήρα με μπαλόνι (Drug Coated Balloon, DCB) για τη θεραπεία της αρτηριακής νόσου. Το προϊόν θα επιτυγχάνει την αποτελεσματική τοπική χορήγηση του εβερόλιμους, ενός γνωστού αλλά καινοτόμου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή φαρμάκου με τη χρήση ενός καινοτόμου «έξυπνου» συστήματος απελευθέρωσης φαρμάκου που κατοχυρώθηκε από τους εταίρους του έργου με δύο διεθνείς ευρεσιτεχνίες (πατέντες). Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη πρωτοτύπων και μελέτες in vitro, in vivo και in silico.

Εταίροι του προγράμματος είναι οι: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Rontis Hellas AEBE, Simtec AE.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός καινοτόμου, ασφαλούς κι αποτελεσματικού επικαλυμμένου με φάρμακο μπαλονιού που ξεπερνώντας την υπάρχουσα διεθνώς στάθμη της τεχνικής να μπορεί να αποτελέσει θεραπεία πρώτης επιλογής για συγκεκριμένες περιπτώσεις της αγγειακής νόσου και των επιπλοκών της.