Οι λύσεις ANSYS Multiphysics υλοποιούνται αυτόματα από δοκιμασμένες ροές εργασιών (workflows) μέσα στην πλατφόρμα προσομοίωσης ANSYS Workbench. Αλληλεπίδραση στερεού-ρευστού (fluid-structure interaction), θερμικές τάσεις, ηλεκτρομαγνητικές απώλειες και η συνυφασμένη έκλυση θερμότητας, ηλεκτρικές/μαγνητικές στατικές ή μεταβαλλόμενες δυνάμεις σε κατασκευές είναι μερικά από τα παραδείγματα πολλαπλής φυσικής που αντιμετωπίζονται με το ANSYS, οι οποίες μπορεί να είναι μονό- ή αμφίδρομες.

Ακόμη πιο σύνθετες καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια ευκολία, ταχύτητα και ακρίβεια όπως οι «απλές» αναλύσεις με ANSYS, όπως συστήματα ρευστού-θερμότητας-στερεού (π.χ. θερμικές και δομικές τάσεις σε πτερύγια αεριοστροβίλων) και μαγνητισμού-θερμότητας-ρευστού στερεού (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και θερμική φόρτιση λόγω η/μ απωλειών σε αερόψυκτο κινητήρα). Τα προϊόντα ANSYS Multiphysics επιτρέπουν στους μηχανικούς αλλά και στους σχεδιαστές να αναλύουν εφαρμογές στην πραγματική τους κατάσταση χωρίς παραδοχές και συμβιβασμούς.