Η SIMTEC υλοποίησε προσομοιώσεις CFD, για τη μελέτη της ροής του αέρα μέσα σε μία αεροκουρτίνα. Οι αεροκουρτίνες τοποθετούνται συνήθως πάνω από πόρτες και ανοίγματα εμπορικών καταστημάτων, μαγαζιών και λοιπών δημοσίων χώρων. Δημιουργούν ένα ρεύμα αέρα με αρκετή κινητική ενέργεια, ώστε να μην επιτρέπεται η ροή μέσα από το άνοιγμα, κι έτσι να απομονώνονται θερμικά δύο χώροι.

Η προσομοίωση υπέδειξε τη δημιουργία ζωνών ανακύκλωσης και υψηλές τιμές τριβής (απώλειες ενέργειας), τα οποία μειώνουν την απόδοση της αεροκουρτίνας. Επιπλέον, η ισχυρά τυρβώδης ροή που υπολογίστηκε, συμβάλει τα υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία. Τα συμπεράσματα της μελέτης βοήθησαν στην τροποποίηση της σχεδίασης της αεροκουρτίνας.

 

Εργαλεία ANSYS: ANSYS FLUENT