Η SIMTEC προσομοίωσε τη ροή μαζούτ μέσα σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό, που τροφοδοτεί το σταθμό παραγωγής ενέργειας σε ένα ελληνικό νησί με καύσιμο από πετρελαιοφόρα τάνκερ. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί εάν είναι αναγκαίο να μονωθεί ο αγωγός, έτσι ώστε να αποφευχθεί η στερεοποίηση του μαζούτ κατά τους χειμερινούς μήνες. Αρχικά ο αγωγός θεωρήθηκε γεμάτος με θαλασσινό νερό και η χειμερινή θερμοκρασία της θάλασσας θεωρήθηκε ότι είναι στους 10oC. Το μαζούτ εισάγεται στους 50oC, ενώ η στερεοποίησή του συμβαίνει στους 30oC. Ο αγωγός αποτελείται από δύο τμήματα: (α) το ευλύγιστο ελαστικό κομμάτι που ξεκινάει από το δεξαμενόπλοιο και θεωρήθηκε ότι είναι κάθετο προς το έδαφος και (β) το μόνιμο μεταλλικό κομμάτι που βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας και έχει μια μικρή κλίση προς την ακτή. Και τα δύο τμήματα δεν έχουν καμία μόνωση, εκτός από ένα λεπτό στρώμα τσιμέντου για την προστασία του ατσάλινου αγωγού.

Το μοντέλο CFD υπολόγισε τη ροή μέσα στον αγωγό για το μίγμα θαλασσινού νερού και μαζούτ.  Προκειμένου να μελετηθεί η πιθανότητα της στερεοποίησης και της τήξης του μαζούτ προσομοιώθηκε η ροή ως πολυφασική. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι δεν παρουσιάζεται στερεοποίηση. Ακόμα και τα μικρά κομμάτια στερεοποιημένου μαζούτ που δημιουργήθηκαν περιστασιακά, δεν επηρέασαν τη λειτουργικότητα του αγωγού. Η χρήση του CFD βοήθησε τους μηχανικούς της ΔΕΗ να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρειαστεί επιπλέον μόνωση και να αποφευχθούν έτσι περιττά έξοδα.

 

Εργαλεία ANSYS: ANSYS FLUENT

Πελάτης:                Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού