Κατά τη μελέτη scale-up ενός αντιδραστήρα διαλείποντος έργου, οι μηχανικοί της MELAMIN έπρεπε να προσομοιώσουν την επίδραση της σχεδίασής τους, προτού προχωρήσουν σε αλλαγές. Για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα 3 διαφορετικών δομών του αναδευτήρα, ανατέθηκε να προσομοιωθούν από τη SIMTEC τα φαινόμενα ροής και ανάμιξης εντός του αντιδραστήρα. Η γεωμετρία που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριέλαβε τον περιστρεφόμενο αναδευτήρα με τον άξονά του, τους 4 ανακλαστήρες και τους σπειροειδείς σωλήνες μεταφοράς θερμότητας. Η έγχυση της ιχνηλατικής ουσίας και η ανάμιξή της προσομοιώθηκαν με την μέθοδο Πολλαπλών Πλαισίων Αναφοράς (Multiple Reference Frame).

Αποκτήθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για την κάθε δομή του αναδευτήρα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ανάμιξης, τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη ροπή περιστροφής. Κυρίως όμως, αποκαλύφθηκαν οι περιπτώσεις που οι κατά τόπους δίνες ανακύκλωσης ήταν υπερβολικά ισχυρές και έτσι εμπόδιζαν την πλήρη ανάμιξη. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν την καλύτερη δομή του αναδευτήρα και παρείχαν τον κατάλληλο χρόνο πλήρους ανάμιξης. Αυτή η μελέτη οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρίας σε μία φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Εργαλεία ANSYS: ANSYS FLUENT

Πελάτης: