Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του τρισδιάστατου ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος

Χρηματοδότηση: GSRT (Regional Innovation Pole of Central Macedonia 03-ΠΠΚ06)

Συμμετέχοντες: ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, VRSense, Simtec

Η απεικόνιση των αθηρωματικών πλακών στα στεφανιαία αγγεία είναι από τα πιο σημαντικά πεδία έρευνας για τα μοντέλα πρόβλεψης ρίσκου στην καρδιολογία. Έως σήμερα, έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές απεικόνισης για την ανίχνευση πλακών, ανάμεσα στις οποίες σημαντική θέση έχει ο Ενδοαγγειακός Υπέρηχος (Intravascular Ultrasound – IVUS). Η συμμετοχή της Simtec στο πρόγραμμα ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο και αυτόματο σύστημα για την 3D ανακατασκευή των στεφανιαίων αρτηριών από τη σύζευξη δεδομένων από εξετάσεις IVUS και στεφανιαίας αγγειογραφίας.

Το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από μελέτες CFD, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την εφαρμογή ανάλυσης εικόνων από IVUS και δεδομένα ασθενών, για να βοηθήσει τους ειδικούς στη διάγνωση. Η Simtec ανέλυσε τη ροή αίματος μέσα στα αγγεία με 3D προσομοιώσεις CFD για την αξιολόγηση των μοντέλων που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα, με τρόπο που να καλύπτει τις ιατρικές απαιτήσεις για κλινική διάγνωση.

Εργαλεία Ansys: Ansys Fluent