Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση νέας διεργασίας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τη χρήση ηλιακής ενέργειας

Χρηματοδότηση: EU INCO project (IC18-CT98-0265/DG12-CPDE)

Συμμετέχοντες: Ruhr–Universitaet Bochum (DE), Agricultural University of Athens (GR), Institut National de la Recherche Scientifique et Technique (TΝ), Palestinian Energy & Environment Research Center

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOLDES μελέτησε την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση νέων τεχνολογιών για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού με ηλιακή ενέργεια. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η κατασκευή και δοκιμαστική χρήση μίας μονάδας αφαλάτωσης με τη χρήση καινοτόμων διεργασιών. Σε αυτή τη μονάδα, το σημαντικότερο ρόλο παίζει η κυψέλη (pad) του υγραντήρα και κατασκευάζεται από επαναλαμβανόμενα στρώματα κυτταρικού υλικού, που είναι κολλημένα μαζί. Το ζεστό ρεύμα αέρα μπαίνει στις τρείς παλέτες της κυψέλης, ενώ το κρύο νερό εισάγεται στην οροφή τους και οδηγείται προς τα κάτω από τη βαρύτητα. Η κυψέλη προσφέρει ένα μεγάλο λόγο επιφανείας προς όγκο, για να ευνοείται η εξάτμιση του νερού και η εισαγωγή του στο αέριο μίγμα.

Η Simtec ανέπτυξε ένα μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) για την προσομοίωση της λειτουργίας της κυψέλης του υγραντήρα που σχεδιάστηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημιουργήθηκε ένα μοντέλο για μονάδες βιομηχανικής κλίμακας. Το μοντέλο CFD βοήθησε τους μηχανικούς σχεδιασμού να αξιολογήσουν τα έντονα φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας επάνω στις κυψέλες.

Εργαλεία Ansys: Ansys Fluent